دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

تعداد بازدیدکنندگان

۸ نفر
۱۹,۰۵۳,۳۳۲ نفر
۳۹۱ نفر
۱۲,۹۶۸ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۴/۳۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۳۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۲۹ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۴/۲۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۲۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۲۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۲۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۲۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۲۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۲۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۲۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۲۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۱۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۱۸ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۴/۱۷ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۴/۱۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۱۵ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۴/۱۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۱۱ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۴/۱۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۰۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۰۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۰۷ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۴/۰۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۰۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۰۴ ۷   کاربر ۷   صفحه
۰۴/۰۳ ۲   کاربر ۱۲   صفحه
۰۴/۰۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۷۴ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۲۱ ۵ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۴۱ ۵ %

ساعت ۳ تا ۴
۷۷ ۳ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۱۳ ۴ %

ساعت ۵ تا ۶
۶۲ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۶۱ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۷۳ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۲۳ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۱۶ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۴۶ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۹۸ ۸ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۸۰ ۱۱ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۵۹ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۰۳ ۴ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۱۲ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۹۰ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۰۱ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۴۸ ۲ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۴۲ ۲ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۵۹ ۲ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۵۶ ۲ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۶۶ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۴۵ ۶ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۵,۸۵۲,۲۶۶ ۳۲ %
ZZZ
ZZZ
۴,۱۸۹,۴۰۹ ۲۳ %
GBR
GBR
۲,۸۰۳,۶۱۳ ۱۵ %
USA
USA
۱,۷۵۰,۷۲۶ ۹ %
EU
EU
۱,۲۰۱,۰۲۶ ۷ %
CHN
CHN
۶۰۳,۲۰۱ ۳ %

۵۶۲,۹۷۲ ۳ %
DEU
DEU
۳۵۶,۳۶۷ ۲ %
FRA
FRA
۲۴۸,۶۲۱ ۱ %
ROM
ROM
۱۷۸,۰۲۶ ۱ %
RUS
RUS
۱۵۰,۸۳۶ ۱ %
UKR
UKR
۱۲۸,۰۵۷ ۱ %
IND
IND
۹۰,۱۸۴ ۰ %
JPN
JPN
۷۴,۸۸۸ ۰ %
POL
POL
۵۳,۳۲۳ ۰ %
NOR
NOR
۴۳,۵۶۱ ۰ %
CAN
CAN
۴۱,۴۴۵ ۰ %
NLD
NLD
۴۰,۸۳۳ ۰ %
KOR
KOR
۳۰,۸۸۸ ۰ %
PRT
PRT
۳۰,۰۸۸ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Other
Other
۳۰۳ ۲۸ %
Chrome
Chrome
۲۶۰ ۲۴ %
Firefox
Firefox
۲۴۲ ۲۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۷۶ ۷ %
Mozilla
Mozilla
۵۱ ۵ %
IE 9.0
IE 9.0
۴۴ ۴ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۸ ۳ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۶ ۲ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۹ ۲ %
Safari
Safari
۱۶ ۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۸ ۱ %
Edge
Edge
۳ ۰ %
Opera
Opera
۱ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۳۸۳ ۳۶ %
Windows 7 ۳۳۱ ۳۲ %
XP ۱۰۶ ۱۰ %
Windows 10 ۸۵ ۸ %
Linux ۶۷ ۶ %
Windows 8 ۳۴ ۳ %
Windows 2003 ۲۵ ۲ %
iOS ۹ ۱ %
Vista ۸ ۱ %
Android ۲ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
چنگیز جوادپور ۲۰
ارزش افزوده ۷
انبارداری ۶
معافیت ارزش افزوده ۳
چنگیزجوادپور ۳
میانگین امتیاز مکتسبه ۳
دور کاری سازمان بنادر و دریا نوردی ۲
فرم درخواست دورکاری ۲
1394/2/5 ۲
1394/5/25/2/1394 ۲
5/2/1394 ۲
بخشنامه شماره 1390 ۲
بخشنامه 1390 ۲
1390 ۲
حسن انجام کار ۲
دورکاری فرم ارزیابی عملکردکارمندان دورکار ۲
هزینه انبارداری کانتینر در بنادر جنئب ۲
96/ص/10369 ۲
10369 ۲
مزایای دورکاری ۲
doorkari pmo.ir ۱
"چنگیز جوادپور" ۱
دورکاری ثبت نام ۱
doorkari ۱
ثبت نام دور کاری ۱
ثبت نام دورکاری ۱
دستورالعمل کنترل و بازرسی فنی و ایمنی واحدهای متحرک فراساحلی ۱
متغیر در دورکاری ۱
ثبت نام برای دورکاری ۱
دور کاری سازمان ۱
رﻹةؤ ۱
صورتجلسه دورکاری ۱
دورکاری ۱
سایت دورکاری سازمان بنادر و دریانوردی ۱
ثبت نام در دورکاری ۱
حقوق و مزایای دورکاری ۱